Co-Teaching

Hierbij worden twee klassen van hetzelfde leerjaar samengevoegd en wordt er lesgegeven door twee of meer leerkrachten samen.

Dit biedt voordelen voor leerkrachten en leerlingen.

De voorbije jaren hebben we hierbij reeds vele stappen gezet o.a. door 2 klaslokalen samen te voegen tot 1 grote ruimte waarin 2 leerkrachten samen aan de slag gaan. Dit is zo voor alle leerjaren.

Op een gestructureerde manier zullen 2 leerkrachten de volledige verantwoordelijkheid dragen om samen de onderwijsdoelen te bereiken voor alle leerlingen.
Gedifferentieerde instructie, wisselende groeperingsvormen, betere afstemming op de leerbehoeften, meer uitdagingen voor de leerlingen zijn enkele van de voordelen die co-teaching te bieden heeft.

Co-teaching.png