1. Woordenweb:

Woordenweb_co-teaching_3.png

2. Doelen:

 1. Opbouwen van doordachte niveaugroepen a.d.h.v. analyses en observaties (per domein)
 2. Verdere uitbouw van de brede basiszorg door een betere ondersteuning op niveau van de leerling zodat kinderen minder snel in verhoogde zorg terechtkomen
 3. Aanbieden van grotere groeikansen
 4. Meer interactie en betrokkenheid, een grotere vertrouwensrelatie opbouwen voor de leerlingen
 5. Socio-emotioneel een ruimer opvangnet kunnen vormen voor de leerlingen (kort op de bal spelen)
 6. Leren samenwerken aan horizontale en verticale lijn door middel van overleg
 7. Leren van elkaar, talenten, expertise samenvoegen 
 8. Grondiger kunnen voorbereiden van lesinhouden vanwege een evenwichtige taakverdeling 
 9. Ruimte kunnen creëren voor een bredere kijk en een kritische blik (zelfreflectie)
 10. Groter opvangnet voor nieuwe collega’s

3. Strategie/stappenplan:

Plannen:

 • Infrastructuur
 • Klasorganisatie (ruimte en indeling)
 • Nascholing
 • Teamleden matchen (openstaan voor verandering en vernieuwing)
 • Inroosteren klaswerkingsgesprekken
 • Duidelijk beleid

Doen en controleren:

 • Ruimte geven om op te bouwen, experimenteren (elke klas is anders)
 • Regelmatig reflecteren, borgen
 • Duidelijke afspraken maken (taakverdeling)
 • Beleid bijsturen

Actualiseren:

 • Jaarlijks herbekijken klaswerking (duo’s, opfrissen inhouden, infrastructuur, met kernteam bespreken)
 • Beleid co-teaching teamgericht aanpassen